Lietuvos sporto draugijos ?algiris ?iemos ?aidyn?s

Panev??yje dvi dienas vyko Lietuvos ?algirio draugijos ?iemos sporto ?aidyni¸ ?achmat¸ var?ybos.?e?tadien? komandos greitaisiais ?achmatais ( 25 min.+ 5 sek.) kovojo d?l komandini¸ var?yb¸ nugal?toj¸ vard¸ miest¸ ir rajon¸ grup?se.Miest¸ grup?je var??si 8 komandos.Komandos sud?tyje du vyrai ir viena moteris.Nugal?tojais tapo Marijampol?s komanda paskutiniame rate pelniusi lemiam? pergal¿ prie? kaunie?ius.Marijampolie?iai surinko  12 komandini¸ ta?k¸ -  5 pergal?s ir 2 lygiosios.Ta?ku atsilikusi Kauno komanda - 11 ta?k¸ u??m? antr?j? viet?.
Tre?ioje vietoje liko panev??ie?iai - 10 ta?k¸.Tik ketvirti liko reitingo favoritai - vilnie?iai,kurie surinko 9 komandinius ta?kus.
Rajon¸ grup?je var??si 15 komand¸.?ia sekm? lyd?jo Trak¸ rajono atstovus,kurie surinko 12 komandini¸ ta?k¸ - jie taip pat i?kovojo 5 pergales ir du ma?us su?aid? lygiosiomis.Antroje vietoje Radvili?kio rajono komanda,surinkusi 10 ta?k¸.Treti liko Jurbarko rajono atstovai,surink¿ 9 ta?kus.
Sekmadien? vyko asmenin?s "?aibo" (5 min. partijai) var?ybos.Moter¸ grup?je nugal?toja tapo Diana Ivo?kait? i? Elektr?n¸ surinkusi 6,5 ta?ko i? 7 galim¸.Pusta?kiu atsiliko ir antr?j? viet? u??m? panev??iet? R?ta Jakaityt? - 6 ta?kai.Tre?ioje vietoje liko Gra?ina ?etikien? i? ?iauli¸,surinkusi 5 ta?kus.
Vyr¸ grup?je d?l nugal?toj¸ vard¸ var??si 36 dalyviai.U?tikrintai nugal?jo IM Virginijus Dambrauskas i? Vilniaus,surink¿s 8,5 ta?ko i?  9 galim¸. Trys dalyviai surinko po 6,5 ta?ko ir galutines vietas l?m? papildomi rodikliai.Antr?j?  viet? u??m? vilnietis Vidmantas Zaura,tre?ioje vietoje - panev??ietis Arvydas Baltr?nas ir ketvirtas liko Jonas Kubilius i? Raseini¸.Dar trys dalyviai surink¿ po 6 ta?kus pasidalijo sekan?ias vietas - IM K¿stutis Kaunas liko penktas,panev??ietis Ar?nas Rudys - ?e?tas ir jonavietis Audrius Minelga liko septintoje vietoje.

Rezultatai - Pla?iau

 Vyrai asmenin?s "?aibo" var?ybos:

  1   Dambrauskas Virginijus,  2321 im    Vilnius         8.5      40.0  46.5   42.5
  2   Zaura Vidmantas,               2232          Vilnius        6.5      40.0  53.0   38.5
  3   Baltr?nas Arvydas,              2082       Panev??ys    6.5      37.5  49.0   34.0
  4   Kubilius Jonas,                    2045       Raseiniai     6.5      37.0  49.0   32.5
  5   Kaunas K¿stutis,                 2275 im    Kaunas       6        35.0  47.0   29.0
  6   Rudys Ar?nas,                      2052       Panev??ys    6        33.0  43.5   28.5
  7   Minelga Audrius,                                       Jonava      6        33.0  43.0   28.5
  8   Grigali?nas Sigitas,             2118        Raseiniai   5.5      37.5  50.0   29.0
  9   Mordas Vytautas,                  2082          Jonava      5.5      37.0  47.5   29.0
10   Kisielius Raimundas,                          Radvili?kis 5.5      35.0  44.5   27.5
11   Vi?kelis Steponas,               2042        Panev??ys   5        38.0  48.0   28.5
12   Vaitonis Vytautas,                 2058          Klaip?da    5        36.5  47.0   30.5
13   Taujanskis Eugenijus,        1984             Tel?iai     5        32.0  42.5   24.0
14   Petrauskas Rimvydas,         2231             Alytus      5        29.5  39.0   25.0
15   Buivys Vaidotas,                                         Trakai      4.5      35.5  45.0   24.0
16   Petraitis Gintautas,               2028            Kaunas   4.5      35.0  47.0   26.0
17   Bagd?ius Gintautas,                                  Trakai      4.5      30.0  40.0   21.5
18   Gembutas Vytautas,                                  Tel?iai     4.5      29.0  39.0   21.0
19   Balabonas Ri?ardas,                              Kupi?kis    4.5      27.5  34.5   17.5
20   Mateli?nas Vidmantas,                             ?irvintos   4.5      27.0  32.0   19.0
21   ?ebelis Rimantas,                1993               Alytus      4        34.5  44.0   22.0
22   Jank?nas Valentinas,          1847           Jurbarkas   4        32.0  40.5   21.5
23   Viederis Gediminas,                                 Pasvalys    4        31.5  40.5   22.5
24   Kreg?d? Arvydas,                                       Pasvalys    4        28.5  36.0   19.0
25   ?alaka Algis,                                               Anyk??iai   4        26.5  34.0   14.5
26   Bar??iauskas Gintautas,    1970           Klaip?da    3.5      34.0  43.5   22.0
27   Kemeklis Robertas,                                  Anyk??iai   3.5      31.0  40.0   20.0
28   ?etrauskas Robertas,                                ?irvintos   3.5      28.5  34.5   17.5
29   Ba?ianskas Reinoldas,                            Elektr?nai  3.5      26.5  32.5   16.0
30   Dambrauskas Algirdas,                           Elektr?nai   3.5      26.0  31.0   14.5
31   Voveris Gediminas,                                   ?irvintos     3.5      25.5  32.0   15.5
32   ?ukauskas Aoyzas,              1761            Jurbarkas   3.5      24.0  28.5   12.0
33   B?zas Narvydas,                   1917           Marijampol? 3        26.5  34.0   15.0
34   ?ajevi?ius Art?ras,                                        Anyk??iai   3        24.5  31.0   10.0
35   Rinkevi?ius Romualdas,                             Kupi?kis    2        27.5  33.5   12.0
36   Abu?ovas Edgaras,                                      Pasvalys    0        25.0  35.5    0.0

1  Dambrauskas Virginijus,        2321 36:W  6:W 12:W  3:W  2:D  4:W  5:W 16:W  8:W
2  Zaura Vidmantas,                     2232 17:W  4:W 13:W 10:W  1:D  9:W 12:D  3:L  6:D
3  Baltr?nas Arvydas,                   2082 34:W 22:W 21:W  1:L  9:D 11:D  7:W  2:W  4:D
4  Kubilius Jonas,                        2045 18:W  2:L 31:W 21:W  8:W  1:L 11:W 12:W  3:D
5  Kaunas K¿stutis,                     2275 29:W 11:D 10:L  7:W 15:W  8:D  1:L 26:W 12:W
6  Rudys Ar?nas,                          2052 28:W  1:L 35:W 15:D 10:L 14:W 26:W 17:W  2:D
7  Minelga Audrius,                                 26:W  9:D 11:D  5:L 21:W 22:W  3:L 23:W 16:W
8  Grigali?nas Sigitas,                 2118 15:W 13:L 24:W 16:W  4:L  5:D 10:W  9:W  1:L
9  Mordas Vytautas,                      2082 25:W  7:D 16:D 13:W  3:D  2:L 15:W  8:L 11:W
10 Kisielius Raimundas,                       16:D 33:W  5:W  2:L  6:W 12:L  8:L 27:W 15:W
11 Vi?kelis Steponas,                  2042 27:W  5:D  7:D 12:D 23:W  3:D  4:L 14:W  9:L
12 Vaitonis Vytautas,                    2058 30:W 35:W  1:L 11:D 27:W 10:W  2:D  4:L  5:L
13 Taujanskis Eugenijus,          1984 20:W  8:W  2:L  9:L 22:L 19:W 23:L 21:W 24:W
14 Petrauskas Rimvydas,          2231 19:W 21:L 28:D 18:W 26:D  6:L 22:W 11:L 23:W
15 Buivys Vaidotas,                                   8:L 20:W 22:W  6:D  5:L 29:W  9:L 18:W 10:L
16 Petraitis Gintautas,                2028 10:D 31:W  9:D  8:L 20:W 26:D 18:W  1:L  7:L
17 Bagd?ius Gintautas,                            2:L 18:D 29:W 27:L 30:W 23:D 21:W  6:L 19:D
18 Gembutas Vytautas,                            4:L 17:D 32:W 14:L 28:W 27:W 16:L 15:L 26:W
19 Balabonas Ri?ardas,                         14:L 24:L 25:W 23:L 35:W 13:L 34:W 33:W 17:D
20 Mateli?nas Vidmantas,                      13:L 15:L 36:W 33:W 16:L 24:W 27:L 25:D 28:W
21 ?ebelis Rimantas,                   1993 24:W 14:W  3:L  4:L  7:L 33:W 17:L 13:L 27:W
22 Jank?nas Valentinas,             1847 23:W  3:L 15:L 35:W 13:W  7:L 14:L 28:D 25:D
23 Viederis Gediminas,                          22:L 34:W 26:D 19:W 11:L 17:D 13:W  7:L 14:L
24 Kreg?d? Arvydas,                                21:L 19:W  8:L 31:W 29:L 20:L 30:W 35:W 13:L
25 ?alaka Algis,                                          9:L 26:L 19:L 34:W 32:L 35:W 31:W 20:D 22:D
26 Bar??iauskas Gintautas,          1970  7:L 25:W 23:D 28:W 14:D 16:D  6:L  5:L 18:L
27 Kemeklis Robertas,                            11:L 29:D 30:W 17:W 12:L 18:L 20:W 10:L 21:L
28 ?etrauskas Robertas,                          6:L 36:W 14:D 26:L 18:L 30:D 32:W 22:D 20:L
29 Ba?ianskas Reinoldas,                        5:L 27:D 17:L 32:W 24:W 15:L 33:L 30:L 36:W
30 Dambrauskas Algirdas,                     12:L 32:D 27:L 36:W 17:L 28:D 24:L 29:W 31:D
31 Voveris Gediminas,                            32:W 16:L  4:L 24:L 33:L 36:W 25:L 34:W 30:D
32 ?ukauskas Aoyzas,                   1761 31:L 30:D 18:L 29:L 25:W 34:L 28:L 36:W 33:W
33 B?zas Narvydas,                       1917 35:L 10:L 34:W 20:L 31:W 21:L 29:W 19:L 32:L
34 ?ajevi?ius Art?ras,                                 3:L 23:L 33:L 25:L 36:W 32:W 19:L 31:L 35:W
35 Rinkevi?ius Romualdas,                    33:W 12:L  6:L 22:L 19:L 25:L 36:W 24:L 34:L
36 Abu?ovas Edgaras,                               1:L 28:L 20:L 30:L 34:L 31:L 35:L 32:L 29:L

Moterys asmenin?s "?aibo" var?ybos:

  1   Ivo?kait? Diana,        Elektr?nai   6.5   18.50    6
  2   Jakaityt? R?ta,          Panev??ys    6     16.50    5
  3   ?etikien? Gra?ina,        ?iauliai     5     10.50    5
  4   Dapkuvien? Lina,     Panev??ys    4.5    9.00    4
  5   Janu?evi?i?t? Donata, Klaip?da    2      2.00    2
         Petrulien? Rasa,            Trakai      2      2.00    2
        Janavi?ien? Svetlana, Jurbarkas   2      2.00    2
  8   Gabri?nien? Danut?,    Pasvalys    0      0.00    0

No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 Ivo?kait?Diana, 6.5 * D W W W W W W
2 Jakaityt?R?ta, 6 D * W D W W W W
3 ?etikien?Gra?ina, 5 L L * W W W W W
4 Dapkuvien?Lina, 4.5 L D L * W W W W
5 Janu?evi?i?t?Donata, 2 L L L L * L W W
6 Petrulien?Rasa, 2 L L L L W * L W
7 Janavi?ien?Svetlana, 2 L L L L L W * W
8 Gabri?nien?Danut?, 0 L L L L L L L *Miest¸ grup? komandos:

Vieta Komanda    Rtg Ta?kai P

 1  MARIJAMPOL?,  2012 12  13.5
 2  KAUNAS,    1968 11 	 14
 3  PANEV??YS I,  2033 10  13.5
 4  VILNIUS,    2178 9  13.5
 5  KLAIP?DA,   2004 4  8.5
 6  ?IAULIAI,      4  8.5
 7  ALYTUS,    1941 4  7.5
 8  PANEV??YS II, 1874 2  5

No Name Rtg Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 MARIJAMPOL?, 2012 12.0 * 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 KAUNAS, 1968 11.0 0.0 * 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 PANEV??YS I, 2033 10.0 1.0 1.0 * 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0
4 VILNIUS, 2178 9.0 1.0 0.0 2.0 * 0.0 2.0 2.0 2.0
5 KLAIP?DA, 2004 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 * 2.0 0.0 0.0
6 ALYTUS, 1941 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 2.0 2.0
7 ?IAULIAI,   4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 * 2.0
8 PANEV??YS II 1874 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 *

Rajon¸ komados:

Vieta komanda      Rtg Ta?kai	P	

 1  TRAK¨ raj.,    1600 12  	14.5
 2  RADVILI?KIO raj., 1914 10  	13
 3  JURBARKO raj.,   1734 9	12
 4  RASEINI¨ raj.,   1921 8 	13
 5  JONAVOS raj.,   1600 8 	12
 6  UTENOS raj.,    1703 8 	11.5
 7  ANYK??I¨ raj.,   1600 8	10.5
 8  ELEKTR?N¨ sav.,  1751 6 	10.5
 9  UKMERG?S raj.,   1600 6 	10
 10  PRIEN¨ raj.,    1600 6 	10
 11  TEL?I¨ raj.,    1600 6 	8
 12  ?IRVINT¨ raj.,   1600 5 	9.5
 13  KUPI?KIO raj.,   1600 5 	9
 14  LAZDIJ¨ raj.,   1600 4 	10
 15  PASVALIO raj.,   1600 4 	7.5
Cross Table
No Name        	Rtg  1   2   3   4   5   6   7  

1. RASEINI¨ raj.,      1921 8:2.0 4:2.0 13:2.0 14:1.0 2:1.0 5:0.0 6:0.0
2. RADVILI?KIO raj.,    1914 9:2.0 5:2.0 14:1.0 13:2.0 1:1.0 15:2.0 4:0.0
3. ELEKTR?N¨ sav.,     1751 10:1.0 15:0.0 12:2.0 7:0.0 13:0.0 9:2.0  :1.0
4. JURBARKO raj.,      1734 11:2.0 1:0.0 15:1.0 8:0.0 10:2.0 13:2.0 2:2.0
5. UTENOS raj.,       1703 12:2.0 2:0.0 8:2.0 15:0.0 7:2.0 1:2.0 14:0.0
6. ANYK??I¨ raj.,      1600 13:0.0 14:0.0 9:2.0 12:2.0 8:0.0 7:2.0 1:2.0
7. ?IRVINT¨ raj.,      1600 14:0.0  :1.0 10:2.0 3:2.0 5:0.0 6:0.0 11:0.0
8. JONAVOS raj.,      1600 1:0.0 11:2.0 5:0.0 4:2.0 6:2.0 14:0.0 13:2.0
9. KUPI?KIO raj.,      1600 2:0.0 12:0.0 6:0.0  :1.0 11:2.0 3:0.0 10:2.0
10. LAZDIJ¨ raj.,      1600 3:1.0 13:0.0 7:0.0 11:2.0 4:0.0  :1.0 9:0.0
11. PASVALIO raj.,      1600 4:0.0 8:0.0  :1.0 10:0.0 9:0.0 12:1.0 7:2.0
12. PRIEN¨ raj.,       1600 5:0.0 9:2.0 3:0.0 6:0.0  :1.0 11:1.0 15:2.0
13. TEL?I¨ raj.,       1600 6:2.0 10:2.0 1:0.0 2:0.0 3:2.0 4:0.0 8:0.0
14. TRAK¨ raj.,       1600 7:2.0 6:2.0 2:1.0 1:1.0 15:2.0 8:2.0 5:2.0
15. UKMERG?S raj.,      1600  :1.0 3:2.0 4:1.0 5:2.0 14:0.0 2:0.0 12:0.0

?altinis: www.chesslyga.lt