olevi?iaus atminimo ?achmat¸ turnyras foto

A.Molevi?iaus atminimo ?achmat¸ turnyras po pirmosios var?yb¸ dienos (lentel?s, 6 rato burtai...).

? Antano Molevi?iaus atminimo ?achmat¸ turnyr? Ukmerg?je atvyko 145 ?achmatininkai i? Vilniaus, Kauno, Klaip?dos, Panev??io, Alytaus, Marijampol?s, Roki?kio, Anyk??i¸, Jonavos, Pasvalio bei Ukmerg?s. A turnyre suaugusi¸j¸ ir jauni¸ grup?se dalyvauja 65 ?aid?jai, o B tunyre jaunu?i¸ grup?je - 80 ?achmatinink¸.

Po pirmosios var?yb¸ dienos po 5 rat¸ pirmauja;

A turnyre (Suaugusi¸j¸ ir jauni¸ grup?je):

1-2. TM Virginijus Grabliauskas 5 ta?kai
1-2. K¿stutis Labeckas 5
3. Antanas Lileikis 4.5

B turnyre (Jaunu?i¸ grup?je):

1-3. ?ar?nas Reklaitis 5 ta?kai
1-3. ?ygimantas Svitojus 5
1-3. Titas Stremavi?ius 5

Priedai: 1 diena_A.htm 1 diena_B.htm

Vyr. teis?jas Vytautas ?lapikas
Turnyro organizatoriai

 

?altinis: www.chesslyga.lt