Olimpie?i¸ palyd?tuv?s   foto

Nuotraukoje Lietuvos olimpiet?s (i? kair?s) Jovita ?iogait?, Deimant? Daulyt?, Simona Limontait?.

K?no Kult?ros ir Sporto Departamente ?vyko Lietuvos olimpini¸ rinktini¸, i?vykstan?i¸ ? ?achmat¸ olimpiad? Drezdene, palyd?tuv?s. Pasaulio ?achmat¸ olimpiada vyks lapkri?io 12-25 Drezdene (Vokietija).

Tarp dalyvavusi¸ oficiali¸ asmen¸ - KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos ?achmat¸ federacijos prezidentas Gediminas Pavir?is. Akimirkas i? palyd?tuvi¸ pra?om ?i?r?ti V?? "Nacionalin? ?achmat¸ lyga" svetain?s fotogalerijoje. (http://www.chessprojektai.lt/?mod=photos&act=browse&lang=lt&id=2)

Lietuvos vyr¸ rinktin?: GM Eduardas Rozentalis, GM Aloyzas Kveinys, GM ?ar?nas ?ulskis, IM Darius Zagorskis, IM Gediminas ?arakauskas. Komandos kapitonas - IM Vaidas Sakalauskas.

Lietuvos moter¸ rinktin?: WGM Viktorija ?milyt?, WIM Deimant? Daulyt?, WFM Simona Limontait?, WIM ?ivil? ?arakauskien?, Jovita ?iogait?. Komandos kapitonas - Gediminas Rastenis.

Lietuvos olimpines rinktines remia V?? „Nacionalin? ?achmat¸ lyga“.
Oficialus var?yb¸ puslapis: http://www.dresden2008.de/site/en/main.htm
Nuoroda ? chess results: http://chess-results.info/tnr16314.aspx?art=34&fed=LTU&lan=1&flag=30&m=-1

Virginijus Grabliauskas
V?? Nacionalin? ?achmat¸ lyga

 

?altinis: www.chesslyga.lt