b>Greituosiuose ?achmatuose V. Anandas eilin? kart? ?rod? savo prana?um?

Rugpj??io 3 d. Maince baig?si tryliktasis Grenkeleasing Pasaulio greit¸j¸ ?achmat¸ ?empionatas. Prie? ?empionat? Pasaulio ?empionas Viswanathan'as Anand'as savo interviu atskleid?, jog ?iemet laukia itin sunki kova ir i?skyr? jaun?j? norveg? GM Magnus Carlsen kaip pagrindin? oponent?. "Carlsen'o ?aidimo lygis pastoviai kyla. Kiekvien? m?nes? jis darosi stipresnis" - teig? Anandas.

Prasid?jus turnyrui i? ties¸ galima buvo ??velgti ?iok? tok? indo prana?um? prie? likusius ?aid?jus. Ypating¸ problem¸ prie? "Madraso Tigr?" tur?jo Nr. 2 FIDE reitinge GM Alexander Morozevich (2788). Ta?iau iki turnyro pabaigos likus vienam ratui, trys ?aid?jai (V. Anand, M. Carlsen, A. Morozevich) tur?jo po 3 ta?kus. ?ioje situacijoje ?iek tiek pasisek? jaun?jam norvegui - paskutini?jame rate jis ?aid? su J. Polgar, kuriai toji partija nieko nebel?m?. Pasteb?j¿s, jog V. Anandas art?ja link pergal?s prie? A. Morozevich'i¸, M. Carlsenas ramiai i?keit? fig?ras ir partija greit baig?si lygiosiomis. Taigi ? final? pateko V. Anand ir M. Carlsen.

Finale V. Anandas netur?jo dideli¸ sunkum¸ prie? savo jaun?j? bei ?iek tiek pavargus? var?ov?. Laim?j¿s pirm?sias dvi partijas, tre?iojoje indas nesunkiai pasiek? lygi?sias. Paskutinioji partija niekam entuziazmo nebek?l? ir po 11 ?jim¸ M. Carlsenas pasveikino V. Anand? su jau vienuolikt?j? pergale ?iame turnyre.

Rugpj??io 3 d. taip pat baig?si didelio populiarumo sulauk¿s greit¸j¸ ?achmat¸ atvirasis turnyras Ordix Open. Tarp beveik 700 dalyvi¸ ?aid? 44 didmeistriai bei 41 meistras. Pirmoji vieta po ?temptos kovos papildom¸ rodikli¸ d?ka atiteko puikiai ?aidusiam a?tuoiolikme?iui Rusijos didmeistriui sunkiai i?artikuliuojama pavarde GM Ian Nepomniachtchi (2602). ?iame turnyre taip dalyvavusi Viktorija ?milyt?, surinkusi 7.5 ta?ko i? 11 galim¸ u??m? 50 viet?.

 

?altinis: www.chesslyga.lt