Finek - 2008

Sankt Peterburge startavo tarptautinis festivalis FINEK - 2008, kurio programoje trys rat¸ turnyrai, kiekviename  po 10 dalyvi¸ su GM normomis - du vyr¸ ir vienas moter¸. A turnyre ?aid?ia vilnietis GM Aloyzas Kveinys ELO 2521. Pirmame rate Aloyzas su?aid? lygiosiomis su IM D.Lin?evskiu.

Lentel?

 

?altinis: www.chesslyga.lt