2007 m. Lietuvos jaunu?i¸ (BM 14) ir jauni¸ (BM 18) ?achmat¸ ?empionatai Panev??ys, 2007 m. kovo 23 - 28 d.

?i¸ met¸ kovo 23 d. prasideda Lietuvos jaunu?i¸ (mergai?i¸ ir berniuk¸ iki 14 m.) ir Lietuvos jauni¸ (mergin¸ ir vaikin¸ iki 18 m.) ?achmat¸ ?empionatai.
Var?ybos vyks Panev??io sporto centro patalpose (Elektros g. 11). Po 9 rat¸ ?veicari?ka sistema paai?k?s kiekvienos am?iaus grup?s ?alies ?empionai ir vice?empionai, kurie atstovaus Lietuvai atitinkamos am?iaus grup?s Pasaulio ir Europos jauni¸ ?achmat¸ ?empionatuose.

Var?ybas organizuoja Lietuvos ?achmat¸ federacija. Var?yb¸ vyr.teis?jas - V.Laki?nas, teis?jas R.Paliulionis.

 

?altinis: www.chesslyga.lt