Tre?i?jame Lietuvos ?achmat¸ klub¸ lygos rate visi ma?ai rezultatyv?s

 

 Sekmadien? Lietuvos ?achmat¸ lygoje su?aisti tre?iojo rato ma?ai.

Vilniuje vyko du auk??iausios lygos (10 komand¸) ma?ai, abiejuose ?eimininkai tur?jo pripa?inti sve?i¸ prana?um?: „Maccabi Baltic“ rezultatu 1:4 pralaim?jo Vilniaus ?achmat¸ ir brid?o klubo komandai „Nacionalin? ?achmat¸ lyga“, o Vilniaus ?achmat¸ ir ?a?ki¸ sporto mokykla rezultatu 2:3 nusileido kitai Vilniaus ?achmat¸ mokyklai „Vilniaus fortas“. Kaune ?eiminink¸ „Margiris“ rezultatu 1,5:3,5 nusileido Plung?s „Bok?tui“, Plung?je vietos „Bok?tas – 2” komanda 1,5:3,5 pripa?ino ?iauli¸ „Drakonas“ komandos prana?um? ir tik vieninteliame tre?iojo rato auk??iausios lygos ma?e ?iauliuose, ?eiminink¸ „Dubysos“ sporto mokykla 3,5:1,5 ?veik? Panev??io ?achmat¸ klub?.

Po trij¸ rat¸ auk??iausioje lygoje pirmauja „Vilniaus fortas“, turintys 6 ta?kus (ir 9 „lent¸“ ta?kus). Antr?j? ir tre?i?sias vietas dalinasi ?empiono tutul? ginanti Vilniaus ?achmat¸ ir brid?o klubo komanda „Nacionalin? ?achmat¸ lyga“ ir Plung?s „Bok?tas“ (5 ta?kai, 9,5 „lent¸ ta?k¸).

 

Pirmosios Lietuvos ?achmat¸ lygos pirmoje grup?je (pogrupiuose po 6 komandas) Kretingos „Akmena“ namuose rezultatu 3,5:1,5 ?veik? „Trys nuliai – Pil?nai“ komand?, Tel?iuose ?eiminink¸ „Trys nuliai – ?aibas“ 1:4 nusileido sve?iams i? Ukmerg?s „Juodasis Rikis“, Kaune Brg. gen. A.Gustai?io ?achmat¸ klubas 2:3 pralaim?jo Garg?d¸ „Minties“ komandai.

Po trij¸ rat¸ pirmosios lygos pirmoje grup?je pirmauja Ukmerg?s „Juodasis Rikis“ (5 ta?kai ir 11 “lent¸“ ta?k¸) bei Kretingos „Akmena“ (5 ta?kai, 9 “lent¸“ ta?kai).

 

Pirmosios Lietuvos ?achmat¸ lygos antroje grup?je Marijampol?je ?eiminink¸ „S?duva – ZSM“ 1:4 nusileido Lietuvos akl¸j¸ ir silpnaregi¸ sporto federacijai, Bir?uose vietos ?achmat¸ klubas 1,5:3,5 nusileido Marijampol?s „S?duvai“, Kaune „Trys nuliai“ ?veik? kit? Kauno komand? „Margiris – 2”.

Po trij¸ rat¸ pirmosios lygos antroje grup?je pirmauja Marijampol?s „S?duva“ (6 ta?kai, 11 “lent¸“ ta?k¸) ir Kauno „Trys nuliai“ (6 ta?kai, 9 “lent¸“ ta?kai).

 

Ketvirtasis Lietuvos ?achmat¸ lygos ratas vyks kit? sekmadien?, gruod?io 14 d.

 

 

?altinis: www.chesslyga.lt