Burtai i?traukti. Ruden? startuoja antrasis Lietuvos ?achmat¸ lygos (L?L) sezonas

 

 

Antr?jame, 2006/2007 m. Lietuvos ?achmat¸ lygos (L?L) sezone startuoja 16 komand¸ (pirm?jame sezone dalyvavo 10 komand¸).

Bus ?aid?iama dviem pogrupiais po 8 komandas. Vieni ma?ai vyks namuose, kiti – i?vykoje (rugs?jo-gegu??s m?nesiais, antr?j? m?nesio sekmadien?). Dvi komandos, u??musios 1-2 vietas pogrupyje pateks ? A final? ir pavasar? (baland?io – gegu??s m?nesiais) susirungs su kito pogrupio komandomis, u??musiomis atitinkamai 1-2 vietas kitame pogrupyje. Analogi?kai, komandos u??musios 3-4 vietas pogrupiuose pateks ? B final?, 5-6 vietos – ? C final?, 7-8 vietos ?ais D finale. L?L sezono kulminacija – 1-2 vietas u??musios komandos ?gis teis¿ atstovauti Lietuvai 2007 m. Europos ?achmat¸ klub¸ taur?s var?ybose (Kemeras, Turkija).

 

2006/2007 m. sezone tarp kit¸ dalyvi¸ rungtyniaus 4 tarptautiniai ?achmat¸ didmeistriai bei 11 tarptautini¸ meistr¸.

 

? pirm?j? pogrup? pateko: Vilkavi?kio ?irvinta (sud?tyje – tarptautiniai didmeistriai Eduardas Rozentalis bei Vidmantas Mali?auskas), Kauno Montalitus, Vilniaus ?achmat¸ - ?a?ki¸ sporto mokykla, Macabi Baltic, ?iauli¸ Dubysa, Garg?d¸ Mintis, Kauno Margirio 2-oji komanda, Kauno brg. gen. Antano Gustai?io ?achmat¸ klubas.

? antr?j? pogrup? pateko: Vilniaus ?achmat¸ ir brid?o klubas NSEL30 (praeit¸ met¸ nugal?tojai, sud?tyje – tarptautinis didmeistris Aloyzas Kveinys), Kauno Margirio 1-oji komanda (sud?tyje tarptautinis didmeistris ?ar?nas ?ulskis), Klaip?dos Bok?tas, Plung?s V?K Bok?tas, Vilniaus ?achmat¸ ir ?a?ki¸ mokyklos 2-oji komanda Rikis, ?iauli¸ Drakonas, Radvili?kio ?achmat¸ klubas bei Lietuvos akl¸j¸ sporto federacija.

Daugiau informacijos bus galima rasti Lietuvos ?achmat¸ federacijos internetin?je svetain?je www.chessfed.lt

 

Pagarbiai,

Virginijus Grabliauskas

L?L organizacinio komiteto narys

Mob. +370 614 85382

Fax +370 5 2747017

virgis@ipv.lt