Lietuva - Latvija 57-43_prane?imas spaudai

 

Savaitgal?, Kauno Karinink¸ Ramov?je vykus? tarpvalstybin? Lietuvos – Latvijos ?achmat¸ ma?? prie 100 lent¸, rezultatu 57:43 laim?jo ?eimininkai, Lietuvos ?achmatininkai. Tai buvo revan?as u? pernyk?t? pralaim?jim? 44,5:54,5 Liepojoje.

 

Tradicin?je dvikovoje Lietuvos vyrai nugal?jo 34:26 (60 lent¸), moterys 11:9 (20 lent¸), jauniai 12:8 (20 lent¸).

 

?io ma?o t¿sinys – atsakomasis ma?as kitais metais rugpj??io m?nes? Liepojoje.

Pagarbiai,
Virginijus Grabliauskas
Varzybu koordinatorius
email.: virgis@ipv.lt
tel/fax +370 52747017
mob. +370 614 85382

 

 

A.Rauduv?s nuotraukose:

1)      I?kilmingo var?yb¸ atidarymo akimirka. Ma?? atidaro, centriniame plane i? kair?s pus?s: tarptautinis meistras Algimantas Butnorius, Lietuvos ?achmat¸ federacijos viceprezidentas Marijonas Ro?ius, Lietuvos ?achmat¸ federacijos prezidentas Gediminas Adolfas Pavir?is, Latvijos delegatas bei Baltijos ?ali¸ zonos prezidentas Aris Ozolin? bei Kauno Karinink¸ Ramov?s vir?ininkas mjr. Gediminas Reutas.

 

 

 

 

 

2)      Lietuvos rinktin?s kapitonas tarptautinis meistras Virginijus Grabliauskas su “nugal?toj¸ tortu”.