Lietuva – Latvija

PROJEKTAS

Data: 2006 rugpj??io 12-13 (?e?tadienis, sekmadienis)
Vieta: Mickevi?iaus g. 19, Kaunas (Karininink¸ ramov?)


Ma?as Lietuva – Latvija prie 100 lent¸

Rugpj??io 12 d. 14.00 (arba 15.00 – patikslinsim v?liau)
Laiko kontrol?: po 1 val. partijai
Sistema: 60 vyr¸ (i? j¸ 10 kari?ki¸), 20 moter¸, 20 jauni¸
Dalyviai: 100 Lietuvos ?achmatinink¸ bus atrinkta pagal Fide reiting? ir teritorin? pasiskirstym? (ma?daug po lygiai skeliant Lietuvos ?em?lap? per pus¿)

?aibo turnyras

Rugpj??io 12 d. 17.0
Po 5 min. 11 rat¸, ?veicari?ka sistema
Mokestis 10 Lt. (3 EUR)
Jauniams (iki 16 m.) 5 Lt.
Prizai:  taur? nugal?tojui, diplomai
Piniginiai prizai:  priklausomai nuo dalyvi¸ skai?iaus, bus paskelbti v?liau

Greit¸j¸ ?achmat¸ turnyras

Rugpj??io 13 d. 9.00
Po 15 min. 9 ratai, ?veicari?ka sistema
Mokestis 20 Lt. (6 EUR)
Jauniams (iki 16 m.) 10 Lt.
Prizai: taur? nugal?tojui, diplomai
Piniginiai prizai:  priklausomai nuo dalyvi¸ skai?iaus, bus paskelbti v?liau

Registracija iki liepos 24 d.
Elektroniniu pa?tu: info@chessfed.lt, su kopija (b?tinai) virgis@ipv.lt
Informacija pasiteiravimui:
+370 614 85382 Virginijus Grabliauskas
+370 611 89574 Laima Domarkait?
Pra?ome nurodyti vard?, pavard¿, gimimo metus, Fide reiting?, elektroninio pa?to adres?, telefono numer?, tiksli? gyvenam?j? viet? bei pa?to indeks?, nakvyn?s poreik?. Taip pat apie ketinim? dalyvauti ?aibo ir greit¸j¸ ?achmat¸ turnyruose.

Nakvyn?:
Dalyviams, dalyvausiantiems rugpj??io 13 d. greit¸j¸ ?achmat¸ turnyre bus suteikta nemokama nakvyn? (tiksli vieta bus paskelbta v?liau).
Kelion?:
Ma?o dalyviams apmokamos kelion?s i?laidos, pra?ome pateikti kelion?s ?ekius.
Bus pasamdyti du autobusai:
Vilnius – Kaunas  ir  Klaip?da – Garg?dai – Plung? – Tel?iai – ?iauliai – Radvili?kis - Panev??ys – Kaunas
Autobusai po ma?o (apie 17 valand?) gri? atgaliniu mar?rutu. Tikslus i?vykimo laikas i? atskir¸ miest¸ bus prane?tas v?liau.