"Dviguba chess.lt ?vent?"

Nuo 1999 met¸ veikianti www.chess.lt svetain? sulaukia vis daugiau gerb?j¸. Kas m?nes? svetain?je profesionalai ir m?g?jai su?aid?ia apie 20 000 partij¸, o per vasaros kar??iausi? dien? (bir?elio 21) svetain?je buvo susigrumta net 8500 kart¸.

Visi ?achmat¸ m?g?jai gali ne tik treniruotis kaskart ?aisdami, ta?iau ir pasi?nek?ti bei linksmai praleisti laik?. ?aidimas ?achmatais susira?in?jant tampa vis populiaresnis. Vis daugiau m?gstan?i¸j¸ ?? ?aidim? ?sitraukia ? korespondentines var?ybas, kuriose yra unikali galimyb? ?aisti su viso pasaulio ?achmatininkais tiesiog i? savo kabineto.

?iandien galime pasid?iaugti net dviem didel?mis progomis. Art?ja 9 mln. ?achmat¸ partija www.chess.lt svetain?je! Be to, ?iandien (liepos 20 d.) ?ven?iame tarptautin¿ ?achmatinink¸ dien?. Sveikiname visus prijau?ian?ius ?iai sporto r??iai!